Kde nás najdete

Lokalita se nachází v oblasti Znojemské pahorkatiny na sprašové terase v levobřeží říčky Únanovky, na úrodných půdách u okraje Tvořihrázského lesa. Rozkládá se na mírném jihovýchodně exponovaném svahu v nadmořské výšce 265-290 m, na katastru obce Kyjovice v poloze „Sutny“. Přestože naleziště patří na kyjovické katastrální území, je intenzivně propojeno kontakty a komunikacemi s obcí Těšetice. Proto se v odborné literatuře většinou uvádí pod původním označením Těšetice-Kyjovice.

Doprava, přístup na lokalitu

Z Brna po silnici směrem na Znojmo. Před koncem Lechovic odbočit vpravo, přes Práče do Bantic, na nejbližší křižovatce vlevo do Těšetic. Z obce je třeba zamířit směrem k hrázi závlahové přehrady, odtud nezpevněnou polní cestou k okraji Tvořihrázského lesa s oploceným areálem vědeckovýzkumné základny Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

Ze Znojma po silnici směrem na Tvořihráz, za obcí Únanov je na kraji lesa po pravé straně širší vyasfaltovaný nájezd, který přechází v užší lesní cestu. Tou lze projet vozidlem až k areálu vědeckovýzkumné základny jen s povolením Lesní správy. Tento přístup je však v současnosti problematický, povolení ke vjezdu již totiž nevyřizuje Lesní správa, ale nový majitel, kterým je řád dominikánů.