Antropomorfní nádoba svodínského typu

Antropomorfní nádoba svodínského typu (Foto: J. Špaček)Při okraji jedné velké sídlištní jámy se našlo mnoho zlomků z rozbité antropomorfní nádoby. Nepodařilo se ji slepit úplně celou, ale byly sestaveny dvě nespojené části nádoby. Horní polovina od obličeje po torzo hrudi s plnými, nahoru ohnutými pažemi, zakončenými malými mističkami a část spodní v podobě nádoby s plochým dnem, z které vepředu vybíhají torza dutých nohou. Z hlavy se zachovala klenutá obličejová část, na které jsou dvojitou rytou linií vyznačeny oblouky obočí a oči. Mezi nimi je zřetelné místo po odloupnutém výčnělku znázorňujícím nos. Ústa byla patrně naznačena červeným barvivem. Z trupu se zachovala pravá polovina hrudi s plastickým prsem. Zbytky zachovaného barevného nátěru prozrazují, že celý povrch nádoby byl původně natřen žlutou barvou. Červeně jsou zdůrazněny vnitřní okraje malých nádobek–ruček a vyznačeny některé další detaily, např. ústa a lokty. Na spodku těla nádoby převládá žlutá plošná malba s ojedinělými stopami tmavé barvy.

Antropomorfní nádoba svodínského typu - detail hlavy (Foto: J. Špaček)Z tvarového hlediska jde o gynekomorfní nádobu s pažemi v adoračním gestu, které je příznačné pro nádoby svodínského typu. Podle zakončení rukou v podobě mističek patří k častější variantě těchto nádob, avšak podle originálního provedení spodní poloviny těla jde o novou verzi těchto keramických výtvorů. Nádoby tvarované do podoby lidského těla se dávají do spojitosti s duševním životem tvůrců lengyelské kultury. Exempláře svodínského typu mohou představovat ženy-adorantky.

Literatura

Hložek, M. – Gregerová, M. 2002: Stanovení společných technologických znaků dvou částí antropomorfní nádoby lengyelské kultury z Těšetic-Kyjovic. In: Cheben, I. – Kuzma, I. (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2001, Nitra, 137-141.

Kazdová, E. 2002: Antropomorfní nádoba lengyelské kultury z Těšetic-Kyjovic, JZ Morava. In: Cheben, I. – Kuzma, I. (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2001, Nitra, 129-136.

Kazdová, E. 2009: Il vaso antropomorfo di Těšetice-Kyjovice. In: Kruta, V. –Kruta-Poppi, L. – Lička, M. –Magni, E. (eds.) Antenate di Venere. 27.000-4.000 a. C. Milano, 119.