Depot keramiky s antropomorfní nádobou

Depot keramiky kultury s LnK s antropomorfní nádobou (Foto: J. Špaček)U půdorysu domu s lineární keramikou (D 21) byly objeveny v malém objektu (č. 508) tři celé nádoby. Jedna z nich má gynekomorfní podobu. Ve stylizovaném provedení představuje postavu gravidní ženy. Povrch antropomorfní nádobky je zdoben rytými liniemi a nepravidelně tvarovanými jamkami. Podle této výzdoby znázorňující oděv je možné nádobu datovat ke konci mladšího stupně kultury s LnK. Jde o unikátní nález bez přímých analogií, volná tvarová obdoba pochází z prostředí želiezovské skupiny, z lokality Blatné. Prostorová souvislost těšetického keramického depotu s domem kůlové konstrukce D21 je velmi pravděpodobná, proto snad můžeme uvažovat o nějakém druhu zástupné stavební oběti.

Literatura

Kazdová, E. 1999: Depot lineární keramiky s antropomorfní nádobou z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. In: Kuzma, I. ed. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 1998, Nitra, 125-132.

Kazdová, E. 2007: Ke 40. výročí zahájení výzkumů v Těšeticích-Kyjovicích na Znojemsku. Některé výsledky výzkumu a studia neolitického osídlení. In: Kazdová, E. – Podborský, V. (eds), Studium sociálních a duchovních struktur pravěku, Brno, 39-54.