Komorová hrobka s pohřbem ozbrojeného muže

H27 - dokumentace kosterních pozůstatků (Foto: Archiv ÚAM)Na „Sutnách“ II (sektor Y6) byla v letech 2010-2012 archeologicky ověřena specifická nálezová situace zjištěná předchozí magnetometrickou prospekcí (Milo – Kazdová 2008). Po mikrosondáži došlo k multidisciplinárně orientovanému výzkumu rozměrné komorové hrobky, ohraničené kruhovým obvodovým žlabem, patřící kultuře zvoncovitých pohárů. Hrobka obsahovala špatně zachované kosterní pozůstatky asi 50 letého muže uloženého ve skrčené poloze na levém boku. Muž byl vybaven předměty užívanými tehdy k lukostřelbě, tj. kamennými nátepními destičkami a šesti silicitovými šipkami. K jeho výbavě byla přiložena měděná dýka a zdobená keramika – celkem šest pohárů, některé s dochovanou bílou inkrustací. Pohřbený jedinec byl ozdoben dvěma zlatými spirálkami.

H27 - unikátní nález měděné dýky (Foto: M. Hlavica)Výsledky uvedeného mezioborového výzkumu představují významný přínos k problematice sociální stratifikace společnosti v závěru pozdní doby kamenné. Svědčí o existenci úzké vrstvy vysoce postavených a společensky uznávaných mužů spojených s distribucí a znalostí technologie rané metalurgie.

Literatura

Kazdová, E. et al. 2011: Kyjovice (okr. Znojmo). „Sutny“II. KZP. Hrob. Systematický výzkum. PV 52-1, 180-182.

Petřík, J. et al. 2012: Pedogeochemical investigation of Bell Beaker culture graves from Hodonice and Těšetice-Kyjovice, Moravia, Czech Republic. In. Kolář, J. – Trampota, F. (eds): Theoretical and methodological considerations in Central European Neolithic archaeology. BAR International Series 2325, 45-64.