Personálie

Základní údaje k vedoucím a hlavním členům těšetického výzkumného týmu:

Vladimír Podborský (Foto: Archiv E. Kazdové)

Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. – zakladatel a vedoucí výzkumu na lokalitě v letech 1964, 1967-1985. Spolu s nejbližšími spolupracovníky se zasloužil o vybudování vědeckovýzkumné stanice. Stal se autorem mnoha publikací a zakladatelem tzv. rondelové archeologie. Podrobněji viz články k jubileu, např. ve sborníku K poctě Vladimíru Podborskému, Brno 2004, 13-23, s bibliografií na str. 25-34; naposledy též SAB 18, 2013-1, 5-9.

 M. Bálek (vpravo) se studenty letecké archeologie (Foto: Archiv E. Kazdové)

Ing. Miroslav Bálek – nastoupil do Těšetic v r. 1968 jako brigádník. Po dvouleté službě v armádě se na lokalitu vrátil jako technik-asistent. Pracoval zde do roku 1981, kdy odešel do Archeologického ústavu ČSAV Brno. Podrobněji viz nekrolog doplněný bibliografií Pravěk NŘ 13, 2003, 3-9.

Eliška Kazdová (Foto: Archiv ÚAM)

Doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. – od r. 1968 práce v rámci studentské praxe, pak členkou týmu s úkolem vypracovat systematiku výzdoby moravské malované keramiky. V letech 1985-1998 zástupkyně vedoucího výzkumu P. Koštuříka. Podrobněji viz biografie k jubileu s literaturou v časopise SAB M 14-15, 2009-2010, 5-16.

Pavel Koštuřík (vlevo) s Gerhardem Trnkou (Foto: Archiv E. Kazdové)

Doc. PhDr. Pavel Koštuřík, CSc. – dlouholetý člen týmu, vedoucí výzkumu v letech 1985-1998. Podrobněji viz nekrolog s bibliografií SPFFBU M 4, 1999, 9-11.

Jaromír Kovárník (Foto: Archiv E. Kazdové)

Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. – účastnil se terénního výzkumu již jako student archeologie; spolupracoval na několika experimentech (replika obydlí, hrnčířské pece) realizovaných na „Sutnách“. Po smrti P. Koštuříka byl pověřen vedením terénního výzkumu v letech 1999-2002.

Zdeněk Weber (vlevo) měří rondel za pomoci indukčního magnetometru (Foto: Archiv E. Kazdové)

Doc. RNDr. Zdeněk Weber, CSc. – nejprve spolupracovník V. Podborského, zejména při ověřování průběhu rondelového příkopu indukčním magnetometrem. V 70. až 90. letech 20. stol. členem výzkumného týmu – orientoval jeho práce k exaktním metodám. Spoluautor publikace Numerický kód MMK a autor příspěvků zaměřených na paleoastronomii. Podrobněji viz nekrolog s výběrem publikací v časopise SAB M 14-15, 2009-2010, 283-285.

Další vedoucí výzkumu a vedoucí turnusů studentských praxí: Inna Mateiciucová (2003-2005) Klára Šabatová (2003-2012), Martin Kuča (2008-2013), František Trampota (2010-2011), Zdeněk Hájek (2011-2013), Richard Bíško (2014), Jaroslav Bartík (2015).