Výstavy

Příležitostné výstavy nálezů z těšetického výzkumu se staly pravidelnou součástí konferencí a tematických seminářů. Několikrát se uskutečnily ve Znojmě (dům umění, v prostorách hradu). Je třeba připomenout v roce 2008 instalovanou výstavu na znojemském hradě při příležitosti konání mezinárodní konference o neolitu a eneolitu střední Evropy: „Život a smrt v mladší době kamenné – Life and death in the New Stone Age“.

Nálezy z Těšetic byly také součástí výstav Muzea města Brna, např. byly zapůjčeny originály ženských sošek na výstavu nazvanou „100 000 let sexu“ r. 2008-2009. Nálezy a repliky nástrojů na výstavu Moravského zemského muzea věnovanou prvním zemědělcům (1. 3. – 31. 10. 2009).

Prime terrecotte dal cuore delľ EuropaNěkolikrát byly těšetické nálezy zapůjčeny na zahraniční výstavy, z toho třikrát do Itálie: V roce 2000 na výstavu ve Fiorano Modenese (Castello di Spezano), v letech 2001 a 2009/2010 v Miláně. Vybrané exponáty z naší lokality se staly významnou součástí prestižních katalogových publikací, jako je Prime terrecotte dal cuore delľ Europa či Antenate di Venere. 27.000 – 4000 a.C.

V souvislosti s 50. výročím zahájení výzkumu v Těšeticích-Kyjovicích byla v roce 2014 připravena výstava těšetických nálezů pro širší fakultní a univerzitní veřejnost. Byla instalována v prostorách budovy Ústřední knihovny a ve vstupu Filozofické fakulty MU. Setkala se s živým ohlasem.